Een Februaristaker uit Suriname


Charles Desiré Lu A Si (1911-1942) was een communistische verzetsstrijder afkomstig uit Suriname, die ook een rol speelde in de Februaristaking van 1941.

Charles Desiré is 13 december 1911 geboren te Paramaribo. Vanaf 1931 woonde hij in Amsterdam. Hij trouwde op 28 oktober 1936 met Rachel Frankfoorder. Daarvoor heeft hij ook korte tijd in Den Haag gewoond. Als beroep gaf hij op: ‘artiest’, ‘buffetbediende’, ‘slagwerker’ en bij zijn arrestatie ‘elektrisch lasser’.

Volgens de opgave voor het Gedenkboek voor communistische verzetsslachtoffers was hij al lang voor de oorlog lid van de CPN ‘en functionaris’.

Onder zijn bijnaam “Shanghai Express”
” …verspreidde [hij tijdens de oorlog] illegale pamfletten en was [hij] medeorganisator van de Februaristaking. Op 25 juni 1941 werd hij met zeshonderd andere bekende communisten opgepakt.(12) Hij zat achtereenvolgens gevangen in de kampen
Schoorl, Amersfoort, Neuengamme, Dachau en Auschwitz, waar hij op 15 november 1942 overleed aan de gevolgen van martelingen.”(13)

Ook zijn vrouw Rachel was actief betrokken bij het verzet. Zij “Deed illegaal werk. Overleefde Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen en Theresienstadt.

Op last van het Ministerie van Justitie werd op 27 november 1953 de overlijdensakte van Charles Désiré Lu-A-Si, geboren 13 december 1911 te Paramaribo en overleden 15 november 1942 te Oświęcim (Auschwitz) in Polen, ingeschreven in de registers te Amsterdam.
In Suriname wordt C.D. Lu-A-Si tesamen met andere lotgenoten vermeld op de Plaquette van het Monument “Ter Nagedachtenis aan een Deel van de Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereld Oorlog 1940 – 1945 in Europa en Azië”. Dit Monument staat bij het Onafhankelijkheidsplein aan de Waterkant, nabij de Marinetrap in Paramaribo.

[met dank aan William L. Man A Hing van het blog van de werkgroep Caraïbische Letteren]