Tot ver in de jaren negetig heeft de regering de Tweede Kamer op gezag van de BVD voorgespiegeld dat de CPN sedert 6 september 1982 als zodanig geen voorwerp van onderzoek meer was voor de BVD.
Maar uit in 1997 opgedoken BVD-stukken blijkt dat de inlichtingendienst op die datum helemaal niet stopte. Integendeel. Hij ging nog jaren door. Rinke van de Brink beschrijft de geschiedenis van deze misleiding uitvoerig in Vrij Nederland van 4 oktober 1997

artikel-vn-van-de-brink-cpn-bvd