Geert Sterringa ereburger van Groningen


Verzetsstrijder Geert Sterringa, die op 19 januari 1944 in concentratiekamp Buchenwald bezweek, is sinds vrijdag ereburger van de gemeente Groningen. Hij werd op het Stadhuis postuum bijgeschreven in het Gulden Boek. Kleinzoon GeertJan Herder was hierbij aanwezig. Sterringa werd geboren in Firdgum en was onderwijzer in Groningen. Hij werkte mee aan de verzetskrant Noorderlicht. De Duitsers pakten hem op omdat hij voor de CPN een manifest schreef over de Februaristaking.

[Dagblad van het Noorden, 25 november 2017]

SterringaDe gemeenteraad van Groningen heeft op 19 april 2017 unaniem besloten om posthuum het ereburgerschap van de stad  toe te kennen aan Geert Sterringa om zijn rol en die van de andere communistische verzetsstrijders uit de stad tijdens de Duitse bezetting te eren. Uit het persbericht van de gemeente ter toelichting van dit besluit: ‘Het gemeentebestuur van Groningen is Geert Sterringa zeer dankbaar voor al hetgeen hij voor de stad betekend heeft. In het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van onze stad hield hij de vlam van de hoop brandend. In Geert Sterringa eren wij tevens al zijn omgebrachte kameraden uit het communistische verzet.’

[http://www.geertsterringastichting.nl/]

 

„Dit is eigenlijk ook een rehabilitatie van het communistisch verzet”, vindt Ruud Weijdeveld uit Zwolle die het boek Het communistisch verzet in Groningen 1940-1945 schreef. „Deze verzetsstrijders kregen na de oorlog weinig erkenning. Ze mochten ook geen beroep doen op de Stichting ’40-’45 voor een pensioen, mede door de Koude Oorlog en omdat ze tegen de inzet van soldaten in Nederlands-Indonesië waren.”

Sterringa werd in 1876 geboren in Firdgum. „Hij was onderwijzer in Groningen en voorman van de CPN in de Provinciale Staten.” Sterringa gaf les aan de Noorderhulpschool voor arme kinderen.

In de jaren dertig waarschuwde hij voor het opkomende fascisme en ving hij gevangenen op die uit Duitse concentratiekampen waren ontsnapt. In de oorlog werkte hij mee aan de verzetskrant Noorderlicht. De Duitsers pakten hem op, omdat hij voor de CPN een manifest schreef over de Februaristaking in 1941, waarmee de bevolking tegen de Jodenvervolging protesteerde. Op 23 april 1941 kwam Sterringa in het Oranjehotel in Scheveningen terecht. Hier zat hij tot begin 1942. Daarna werd hij naar kamp Amersfoort overgebracht en tenslotte ging hij op transport naar Buchenwald. Hij had drie kinderen.

In de wijk Hoornse Meer is een straat naar hem vernoemd. Zijn kleinzoon GeertJan Herder uit Garnwerd was jarenlang directeur van de Montessorischool in dezelfde wijk.

[Dagblad van het Noorden, 4 mei 2017]


 

Verzetsheld Sterringa ereburger

De communistische verzetsheld Geert Sterringa is Gronings ereburger. 74 jaar na zijn dood schreef burgemeester Den Oudsten hem in het Gulden Boek.

„We zijn trots dat Groningen in onze grootvader het communistische verzet eert”, zei zijn kleinzoon GeertJan Herder gisteren.

Sterringa werd geboren in het Friese Firdgum waar hij al snel in contact kwam met de arbeidersbeweging. In het nabijgelegen Sint Jacobiparochie werd de eerste arbeidersbond van het land opgericht.

Na zijn verhuizing werd onderwijzer Sterringa lid van de SDAP en later CPN. Toen de Duitsers kwamen, was het verzet voor hem bijna vanzelfsprekend. Hij schreef na de Februaristaking in 1941 een pamflet, waarvoor hij enkele weken later werd gearresteerd net als veel andere Groningse communisten. Bij zijn arrestatie zei Sterringa tegen zijn vrouw: ‘Daar zijn ze voor mij en ik ga met ze mee’. Via het Huis van Bewaring, kamp Amersfoort en Scheveningen, kwam hij in Buchenwald. Daar overleed hij in januari 1944.

Sterringa zette zich tot zijn dood in voor anderen, daarom eren wij hem nu, zei Den Oudsten. Sterringa’s medegevangenen eerden hem direct na zijn dood in een gedicht: ‘Je was een voorbeeld’.

[Richold Brandsma in het Dagblad van het Noorden 10 februari 2018]